กรรมคือ การกระทำ ไม่ว่าจะดี หรือเลว มันก็คือกรรม
เพียงแต่ว่าถ้าทำดี ก็เป็นกรรมดี ถ้าทำชั่ว ก็เป็นกรรมชั่ว หรือที่เราเรียกกันว่า "บาป"
และคำๆ นี้มันจะติดตัวคุณไปจนกว่าคุณจะใช้กรรมหมด เพราะโลกนี้ไม่มีคำว่า "ทำบุญล้างบาป"

หน้าแรก | หลักธรรม | แก้กรรม | บาป | บทสวด

วันอาทิตย์

งาน กับการสวดมนต์ 2
สวดมนต์ เพื่อการทำงาน 2

ก่อนอื่นต้องขอโทษเพื่อน ๆ ด้วยน่ะึค่ะที่หายไปนาน เพราะติดภาระกิจบางประการค่ะ เรามาเริ่มดูต่อกันดีกว่าน่ะค่ะว่า สวดมนต์ เพื่อการทำงาน นั้นจะมีบทการสวดแบบไหนอีกบ้างน่ะค่ะ เรามาเริ่มบทที่ 3 กันเลยน่ะค่ะจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ

บทสวด ไตรสรณคมน์

พุทธัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สะระนัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระนัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระนัง  คัจฉามิ

บทสวด  บทพุทธคุณ

อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมา  สัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปัณโน

สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะ  ธัมมะสาระถิ  สัตถา  เทวะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ


บทสวด บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ

ก็ให้เพื่อน ๆ สวดบทต่อไปนี้ต่อเนื่องกันน่ะค่ะ แล้วส่วนที่เหลือเราจะนำมาให้เพื่อน ๆ อ่านต่อไปอีกน่ะค่ะ ก็น่าจะคราวหน้าน่ะค่ะที่จะจบบทสวดในเรื่องงานน่ะค่ะ