กรรมคือ การกระทำ ไม่ว่าจะดี หรือเลว มันก็คือกรรม
เพียงแต่ว่าถ้าทำดี ก็เป็นกรรมดี ถ้าทำชั่ว ก็เป็นกรรมชั่ว หรือที่เราเรียกกันว่า "บาป"
และคำๆ นี้มันจะติดตัวคุณไปจนกว่าคุณจะใช้กรรมหมด เพราะโลกนี้ไม่มีคำว่า "ทำบุญล้างบาป"

หน้าแรก | หลักธรรม | แก้กรรม | บาป | บทสวด

วันเสาร์

ไม่มีลูกเพราะอะไร

กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก

ชาตินี้ หรือในชาติแต่ปางก่อน เคย"พรากลูกสัตว์จากแม่ของมัน" หรือคุณอาจจะเคยที่จะรังแกสัตว์ โดยที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจจะไปข่มเหงลูกคน หรือลูกสัตว์ก็เป็นได้ และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีลูกได้นั่นเอง

วิธีการแก้กรรม
ให้คุณหมั่นทำบุญถวายสังฆทาน หรือไม่ก็สามารถที่จะปล่อยนกปล่อยปลา่ก็ได้ จากนั้นมาเริ่มที่ให้คุณงดการกินเนื้อสัตว์ลงบ้าง แต่คุณที่งดกินเนื้อสัตว์จะต้องทำให้ครบ 7 วัน ใน 3 เดือน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น