กรรมคือ การกระทำ ไม่ว่าจะดี หรือเลว มันก็คือกรรม
เพียงแต่ว่าถ้าทำดี ก็เป็นกรรมดี ถ้าทำชั่ว ก็เป็นกรรมชั่ว หรือที่เราเรียกกันว่า "บาป"
และคำๆ นี้มันจะติดตัวคุณไปจนกว่าคุณจะใช้กรรมหมด เพราะโลกนี้ไม่มีคำว่า "ทำบุญล้างบาป"

หน้าแรก | หลักธรรม | แก้กรรม | บาป | บทสวด

วันศุกร์

เครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่ และอื่นๆ

โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งอื่น ๆ

เราชาวพุทธโดยมากแล้วต้องรู้วิธีการไหว้พระที่ถูกต้องกันดีอยู่แล้ว และที่สำคัญคือเราชาวพุทธต้องมีโต๊ะหมู่บูชา และสิ่งอื่น ๆ ที่นำมาวางไว้ในห้องพระ แต่เราจะทราบกันไหมว่าสิ่งของเหล่านั้นที่วางอยู่หมายถึงอะไรกันบ้าง
ถ้ายังไงซะเราลองมาดูความหมายกับของต่าง ๆ เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา และสิ่งอื่น ๆ กันดีกว่า

โดยมากแล้วโต๊ะหมู่บูชา และสิ่งอื่น ๆ ที่เรานำมาวางไว้ในบริเวณของห้องพระโดยมากเราก็จะหาแต่สิ่งของที่เป็นศิริมงคลเท่านั้นที่จะมาวางไว้ แต่จะกี่คนกันที่จะเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของเครื่องบูชาบนโต๊ะหมู่ และสิ่งอื่น ๆ ที่วางกันอยู่ เราเริ่มมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า บนโต๊ะหมู่บูชา นั้นควรจะมีสิ่งใดบ้าง และความหมายของสิ่งต่าง ๆ นั้นคืออะไร เริ่มต้นจาก

ธูป ที่เราจุดบูชาพระพุทธเจ้านั้น นิยมที่จะใช้ธูปเพียง 3 ดอกเท่านั้น เพราะความหมายของพระพุทธเจ้านั้นสุดที่เราจะบรรยายได้ เพราะเป็นผู้ที่มีพระคุณมากมาย แต่พระคุณที่ใหญ่ ๆ นั้น มีอยู่เพียง 3 พระคุณเท่านั้น คือ
  1. พระปัญญาคุณ
  2. พระบริสุทธิคุณ
  3. พระมหากรุณาธิคุณ

ฉะนั้นธูป 3 ดอกที่เรานำมาจุดไหว้กับโต๊ะหมู่นั้น จึงรวบรวมและได้ความหมายว่า "พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประการนี้" และกลิ่นหอมของธูปนั้น เป็นกลิ่นที่น่ามหัศจรรย์ คือเป็นกลิ่นหอมที่สามารถทำให้จิตใจสงบลงได้

เทียน โดยทั่ว ๆ ไปแล้วเราจะจุดเทียนเพียง 2 เล่มเท่านั้น ความหมายนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราแยกออก เพราะเทียนมี 2 เล่มจึงแยกความหมายได้ดังนี้
  1. พระธรรม สำหรับฝึกฝนด้านจิตใจให้สงบ เพื่อที่จะได้พบกับความสุข
  2. พระวินัย สำหรับฝึกฝนด้านกาย วาจา ให้เรียบสุภาพเรียบร้อยนั้นเอง
ฉะนั้นเทียน 2 เล่ม จึงเกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัย หรือที่จะให้เราเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ "ศีลธรรม" นั่นเอง หรือจะให้เปรียบเทียบอีกทางหนึ่งก็คือ "บิดา และมารดา" ของเรานั่นเอง เพราะเมื่อเราจุดเทียนแล้วแสงสว่างจะเกิดขึ้น ซึ่งก็เปรียบเหมือนบิดามารดา เลี้ยงดูแลรักษาลูกให้เติบโต และให้การศึกษาแก่ลูก ๆ ดูแลจนถึงที่สุด ซึ่งก็คล้ายกับเทียนที่พอจุดก็จะเกิดความสว่างไสว และต่อไปก็จะค่อย ๆ ละลายหมดลงไปนั้นเอง

ดอกไม้ ถ้าบูชาด้วยดอกบัวตูม จะหมายถึง ดอกบัวนั่นที่จริงแล้วเจริญเติบโตจา่กโคลนตม และพอพ้นน้ำแล้วก็จะสวยสะพรั่ง หรือดอกไม้ตามธรรมชาติมาบูชานั้น เพราะดอกไม้ตามธรรมชาติมีความสวยงามในตัวตนของตนเอง แต่ถ้าเรานำดอกไม้มาจัดใส่พาน หรือใส่แจกัน ก็เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีงามขึ้น จะว่าไปพระพุทธเจ้าก็จะเหมือนผู้ที่จัดดอกไม้ให้ดูสวยงามนั่นเอง
ลักษณะของดอกไม้ที่ควรนำมาบูชาบนโต๊ะหมู่ ควรจะเป็นดอกไม้ที่กำลังแรกแย้ม มีกลิ่นหอม และควรมีสีที่สดสวยด้วย และจะไม่นิยมที่จะนำดอกไม่แห้ง หรือดอกไม้พลาสติกมาบูชา เพราะเชื่อกันว่าถ้าเรานำดอกไม้ที่แรกแย้ม มีกลิ่นหอม และสีสวยมาบูชาแล้ว เมื่อเราจะได้รับสิ่งใด เราก็จะได้รับแต่สิ่งใหม่ ๆ และสดเสมอ
การบูชาด้วยดอกบัวนั้น ควรที่จะต้องบูชาให้ครบ 8 ดอก ซึ่งเป็นความหมายของ พระอริยบุคคล 8 จำพวกนั่นเอง

สุดท้ายเราพอที่จะสรุปได้ดังนี้ คือ
บูชาด้วยธูป 3 ดอก หมายถึง
พระปัญญาคุณ คือ ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง ซึ่งไม่มีใครสอน
พระบริสุทธิคุณ คือ ความบริสุทธิ์ สะอาดหมดจด หมดทั้งกิเลส, ความโกรธ
พระมหากรุณาธิคุณ คือ มีเมตตาสอนให้คนอื่น ๆ รู้แจ้งเห็นจริง

จุดเทียน 2 เล่ม หมายถึง
การจุดเพื่อบูชาศีล และธรรม ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงคิดได้ด้วยปัญญาของตนเอง ซึ่งไม่มีใครสอน
เทียนเล่มซ้ายมือของผู้จุด หมายถึง พระวินัย หรือศีลทั้่งหมด
เทียนเล่มขวามือของผู้จุด หมายถึง พระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ
เวลาจุดเทียนเราต้องจุดทางด้านซ้ายมือของเราก่อน และจึงค่อยจุดเทียนเล่มทางขวามือเป็นอันดับต่อไป

ดอกไม้ ที่ใช้บูชาพระบนโต๊ะหมู่ หมายถึง
พระสงฆ์ที่ออกจากบ้านมาเพื่อบวชเรียนนั่นเอง

และนี้ก็คือความหมายของสิ่งของต่าง ๆ ที่เราวางไว้บนโต๊ะหมู่บูชาพระ ซึ่งเราควรที่จะทราบความหมายกันบ้าง ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะบางที่เห็นจุดเทียน เริ่มซ้ายบ้าง เริ่มขวาบ้าง คราวนี้เราก็สามารถทำให้ถูกหลักกันได้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น